Get Adobe Flash player

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010. Project-Thunder.pl
Innowacyna Gospodarka | Unia Europejska

Stworzenie unikalnego oprogramowania online ProjectThunder
umożliwiającego zarządzanie przebiegiem projektów produkcyjnych.

ITODO Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu 863 600.00 zł. Wartość wkładu finansowego 734 060 zł.

ITODO Sp. z o. o., Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód Wydział VIII Gospodarczy nr KRS 0000321933, o kapitale zakładowym 5.000 zł.; NIP 634-270-61-66