POMOC

Usługi

W tej zakładce możesz uruchamiać i wyłączać usługi dodatkowe związane z systemem.

Desktop Thunder rozwiń

To zintegrowana z ProjectThunder aplikacja działająca w tle, w której można między innymi, podejmować, kończyć i zamrażać zlecenia, a także dodawać do nich komentarze oraz załączać pliki. Desktop Thunder jest ponadto rejestratorem rzeczywistego czasu pracy.


Google Calendar Thunder rozwiń

Możesz zintegrować ProjectThunder z kalendarzem Google. Dzięki temu będą w nim widoczne wszystkie zlecenia.


Aby zintegrować kalendarz przejdź do sekcji “zarządzaj”, do zakładki “Usługi” i wybierz “Google Calendar Thunder”. Po przejściu na podstronę kliknij “uruchom”. W formularzu podaj dane dostępowe do konta gmail, z którego ma pochodzić kalendarz, kliknij “Pobierz kalendarze z tego konta”, a następnie wybierz kalendarz z list i zapisz formularz.


System automatycznie synchronizuje dane z ProjectThunder z kalendarzem. Jeśli jednak potrzebujesz natychmiastowej synchronizacji, możesz w każdej chwili kliknąć “Synchronizuj teraz zlecenia z kalendarzem...” w opisanym powyżej formularzu. Nie musisz klikać zapisz, po dokonaniu synchronizacji.


Możesz w każdej chwili przerwać korzystanie z usługi Google Calendar Thunder, w tym celu kliknij “zatrzymaj” we wspomnianym formularzu.


Rss Reader rozwiń

Dzięki tej usłudze możesz wyświetlać w systemie wiadomości RSS z dowolnie wybranych przez Ciebie stron. Wiadomości te są widoczne na górze strony, dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wybranej zakładki.



Aby uruchomić tą usługę, przejdź do sekcji “zarządzaj”, do zakładki “Usługi”, wybierz z listy “Rss Reader”, a po przejściu na podstronę kliknij “uruchom”. Następnie wpisz w formularzu adresy wybranych przez Ciebie źródeł RSS (możesz wybrać maksymalnie pięć takich źródeł). Możesz zdecydować ile wiadomości z danego adresu ma się wyświetlać, w tym celu wybierz odpowiednią liczbę z listy obok adresu. W każdej chwili możesz ją zmienić. Możesz także wstrzymać pobieranie wiadomości z jakiegoś adresu lub zamienić go na inny.



Możesz w każdej chwili przerwać korzystanie z usługi Rss Reader, w tym celu kliknij “zatrzymaj” we wspomnianym formularzu.



screen

TEMATY POMOCY