POMOC

Edycja czasu pracy

Jeśli z jakiegoś powodu zapisany w DesktopThunder czas pracy nad zadaniem nie jest zgodny z rzeczywistym czasem pracy, możesz go edytować. W tym celu kliknij w ikonkę edycji czasu pracy w DesktopThunder. Wyświetli się lista zleceń oraz pole wyboru. Jeśli interesujące Cię zlecenie znajduje się już na liście, możesz wpisać w jego pole czasu odpowiedni czas. Jeśli nie ma go na liście, dodaj je do niej korzystając z pola wyboru i klikając dodaj.
Aby wpisać nowy czas ustaw kursor przed cyfrą, którą chcesz zmienić i wpisz nową cyfrę. Po dokonaniu zmian kliknij “zapisz” u dołu listy. Aplikacja zapisze zmiany i przekieruje Cię do listy zleceń.W DesktopThunder możesz edytować tylko swoje czasy pracy z bieżącego dnia. Jeśli chcesz zmienić czasy pracy z wcześniejszych dni lub dotyczące innych użytkowników, możesz to zrobić w ProjectThunder. Wybierz “Czasy pracy” z podręcznego paska opcji danego użytkownika na liście użytkowników lub kliknij “Czasy pracy” w profilu tego użytkownika. Ustaw interesujący Cię zakres dni. A następnie kliknij “Pokaż” obok tego dnia, w którym chcesz coś zmienić. System wyświetli listę zleceń, nad którymi wybrany użytkownik pracował danego dnia. Możesz edytować czasy pracy w tych zleceniach, a także dodać nowe zlecenia, nad którymi użytkownik pracował poza ProjectThunder. Po wprowadzeniu zmian nie musisz niczego zatwierdzać, zostaną one automatycznie wprowadzone.Czasy pracy można również edytować z poziomu szczegółów wybranego zlecenia lub projektu.Tylko wybrani, przez Roota danej instancji, użytkownicy mają dostęp do edycji czasów pracy. Dostęp ten regulują dwa uprawnienia:


• Może edytować wszystkie czasy wykonania z DesktopThunder w zleceniach lub profilach użytkowników, których widzi.• Może edytować własny czas pracy z DesktopThunder X dni wstecz.Powiązane:
Podręczny pasek opcji (Rowbar), Nadawanie i zmiana uprawnień


TEMATY POMOCY