POMOC

Budżet i koszty

Budżet w ProjectThunder można definiować osobno dla każdego etapu projektu. Każdy etap ma także osobne koszty wewnęrzne i zewnętrzne. Dane z poszczególnych etapów są widoczne w ich szczegółach. Dane wszystkich etapów projektu są sumowane i przedstawiane na karcie szczegółów projektu. Wykorzystanie budżetu dodatkowo obrazuje raport rentowności projektów. Aby dane uzyskane w raporcie były kompletne, należy podać następujące dane w systemie:
• stawkę za roboczogodzinę (w profilu każdego użytkownika)
• budżety etapów (podczas dodawania lub edycji każdego etapu)
• koszty wewnętrzne i zewnętrzne etapów (podczas dodawania lub edycji każdego etapu)TEMATY POMOCY