POMOC

Lider grupy użytkowników

Przypisanie użytkownikowi roli lidera grupy spowoduje, że będzie on widział zlecenia powiązane z osobami z grup, których jest liderem, poza zleceniami poufnymi, niezależnie od uprawnień jakie posiada. Ponadto lider, który ma nadane uprawnienia do przeglądania raportów, będzie widział dane użytkowników, którzy należą do grup, których jest liderem.


Liderem grupy użytkowników może zostać każdy jej członek. Grupa może mieć jednego lub wielu liderów, ich przypisywanie nie jest jednak wymagane. Każdy użytkownik może być liderem więcej niż jednej grupy.


Powiązane:
Przypisywanie roli lidera grupy użytkowników

TEMATY POMOCY