POMOC

Przypisywanie roli lidera grupy użytkowników

Użytkownikowi można przypisać rolę lidera podczas tworzenia lub edycji jego profilu, zaznaczając wybrane pola w kolumnie „Lider” w zakładce formularza "Przynależność do grup użytkowników". Użytkownik może zostać liderem grupy tylko wtedy, gdy jest jej członkiem, dlatego, aby przypisać użytkownikowi rolę lidera grupy, dodaj go do grup, których liderem ma zostać. Po dokonaniu zmian kliknij "Zapisz".


Przypisując rolę lidera już istniejącemu użytkownikowi, możesz to także zrobić edytując grupę, której liderem na zostać. Jeśli jest już jej członkiem, po prostu wybierz go z listy „Liderzy grupy” klikając w jego nazwę jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl. Jeśli nie jest jeszcze członkiem grupy, wybierz go z listy „Członkowie grupy” klikając w jego nazwę jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl. A następnie w ten sam sposób wybierz go z listy „Liderzy grupy”. Po dokonaniu zmian kliknij "Zapisz".


Powiązane:
Lider grupy użytkowników

TEMATY POMOCY