POMOC

Czym jest Drawing Thunder?

Drawing Thunder jest platformą graficznej i tekstowej wymiany informacji na temat plików graficznych. Platforma umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym za posrednictwem serwera komunikacyjnego.Dzięki Drawing Thunder można:• załączyć plik graficzny (jpg, png, gif),


• za pomocą linii rysować dowolne kształty,


• używać różnych kolorów i kilku grubości pędzla,


• pisać dowolny tekst,


• zmieniać wielkości, obracać i usuwać obiekty,


• rozmawiać z innymi osobami poprzez wbudowany czat,


• zapisywać graficzny wynik pracy do pliku jpg,


• publikować rozmowę czatu jako plik danego zlecenia,


• publikować stworzoną grafikę jako plik danego zlecenia,

TEMATY POMOCY