POMOC

Otwarcie pokoju

Komunikacja z innymi uczestnikami odbywa się w wirtualnych pokojach. Osoba, która inicjuje spotkanie zakłada pokój o nazwie narzuconej przez siebie lub nazwie tworzonej automatycznie w przypadku otwarcia pokoju danego zlecenia (m.in klikając w ikonkę Drawing Thunder z poziomu listy zleceń Project Thunder).
Po wejsciu do pokoju, użytkownik ma dostep do adresu www, który może przesłać innym użytkownikom i pozwolic im tym samym wejśc do tego samego pokoju. Wejscie do pokoju jest również możliwe poprzez podanie nazwy pokoju (przy wejściu do Drawing Thunder), który został już wczesniej stworzony.Użytkownik nie ma dostępu do danego pokoju jeśli:


• podał zły adres lub nazwę pokoju,


• nie ma dostępu do danego zlecenia w ramach którego został otwary pokój,


• nie ma nadanych odpowiednich uprawnień umożliwiających pracę z Drawing Thunder w ramach danego zlecenia.Otwarcie dowolnego pokoju odbywa się pod adresem: http://www.project-thunder.pl/drawing lub poprzez wejście na istniejący adres pokoju w postaci http://www.project-thunder.pl/drawing/index/projekt/test


Otwarcie pokoju zlecenia odbywa się pod adresem: https://[twoja instancja].project-thunder.pl/drawing/index/zh/[identyfikator zlecenia]/dh/[identyfikator pokoju]

TEMATY POMOCY