POMOC

Powiadomienia


Dla operacji dodania, edycji, zakończenia i usunięcia projektu lub etapu wysyłane są powiadomienia do wybranych użytkowników.

Aby powiadomić użytkowników o zmianie w projekcie (lub utworzeniu nowego) należy wejść w edycję projektu, na liście "Użytkownicy biorący udział w projekcie" zaznaczyć osoby które chcemy powiadomić (wśród nich powinni pojawić się także przedstawiciele klienta przypisanego do projektu), następnie zaznaczyć opcję poniżej "Wyślij powiadomienie do grupy projektowej" i zapisać formularz ze zmianami. Do osób które zaznaczyliśmy zostanie wysłany wtedy e-mail informacyjny o tym, że w projekcie nastąpiły zmiany. E-mail ten zostanie także niezależnie wysłany do osób wybranych jako account i project manager oraz osób które wykonywały jakieś zlecenia w tym projekcie.

Dla operacji usuwania i zakańczania projektu/etapu wysyłka powiadomień jest automatyczna, powiadomienia wysyłane są wtedy do project managera oraz accounta.

Powiązane: Edycja projektu, Edycja etapu projektu

TEMATY POMOCY