POMOC

Dodanie etapu do projektu

Aby dodać nowy etap do projektu wybierz "Dodaj etap" z podręcznego paska opcji wybranego projektu na liście projektów lub kliknij "Dodaj etap" na stronie szczegółów danego projektu. System wyświetli odpowiedni formularz, po wypełnieniu go kliknij "Dodaj".

Powiązane:
Podręczny pasek opcji (Rowbar), Uprawnienia >> Projekty i ich etapy

TEMATY POMOCY