POMOC

Usunięcie projektu

Jeśli chcesz usunąć projekt, wybierz "Usuń" z podręcznego paska opcji danego projektu na liście projektów lub kliknij przycisk "Usuń" na stronie szczegółów projektu. System zapyta Cię o potwierdzenie operacji lub wyświetli komunikat o przyczynach niemożliwości usunięcia danego projektu. Usunąć można tylko projekt, do którego nie przypisano żadnych zleceń.
Powiązane:
Podręczny pasek opcji (Rowbar), Uprawnienia, Zakładka "Projekty"

TEMATY POMOCY