POMOC

Zakańczanie etapu projektu

Aby zakończyć etap projektu, wybierz "Zakończ" z podręcznego paska opcji danego etapu na liście etapów projektu lub kliknij "Zakończ" na stronie szczegółów tego etapu. System wyświetli formularz zakończenia, po wypełnieniu go kliknij "Zapisz".
Powiązane:
Podręczny pasek opcji (Rowbar), Uprawnienia, Zakładka "Projekty"

TEMATY POMOCY