POMOC

Zlecenie stałe

Jeśli Twoje zlecenie jest długoterminowe a dana czynność jest powtarzalna (np. wypełnienie tego samego formularza) możesz oznaczyć je jako zlecenie stałe wybierając odpowiednią opcję w formularzu dodawania zlecenia. Takie rozwiązanie oszczędzi konieczność każdorazowego dodawania nowych zleceń. Zlecenie stałe wykonawca może zakończyć dopiero po upływie jego terminu zakończenia lub może je zakończyć zlecający przed tym terminem.

TEMATY POMOCY