POMOC

Akceptacja wykonania zlecenia

Jeśli chcesz, aby o zakończeniu zlecenia decydował zlecający (który np. chce skontrolować czy zostało ono prawidłowo zrobione), możesz wybrać opcje: "zleceniodawca" w polu wyboru "Zlecenie zakończy". W takiej sytuacji wykonawca zgłasza, że chce zakończyć zlecenie, natomiast zlecenie zostaje faktycznie zakończone dopiero po akceptacji jego wykonania przez zlecającego. Zlecający ma także prawo do odrzucenia takiego zlecenia, wtedy z uwagami wraca ono do wykonawcy.

TEMATY POMOCY