POMOC

Priorytety zleceń

Zleceniom w ProjectThunder można nadawać odpowiednie do ich ważności priorytety. Są one oznaczone cyframi od 1 do 5 oraz kolorami. Cyfra 1 oznacza najwyższy priorytet i towarzyszy jej kolor czerwony, cyfra 5 to najniższy priorytet i jej ikona ma kolor zielony.
Priorytety zleceń widoczne są na liście zleceń w zakładce "Zlecenia" w prawej kolumnie, a także w Dashboard, gdzie zaznaczone są poprzez kolor paska zlecenia. Kolory pasków zleceń odpowiadają kolorom ikon priorytetów.Jeśli dodając zlecenie nie wybierzesz dla niego priorytetu system automatycznie nada mu priorytet średni 3.

TEMATY POMOCY