POMOC

Załączanie pliku do komentarza

Aby załączyć plik do komentarza, kliknij przycisk "Załącz plik" znajdujący się obok okna dodawania komentarza na dole strony szczegółów zlecenia. Plik zostanie załączony po dodaniu komentarza.


Aby załączyć plik do komentarza w DesktopThunder przeciągnij go w pole załączania.


TEMATY POMOCY