POMOC

Edycja komentarza

Jeśli chcesz zmienić dodany komentarz, możesz go edytować. Aby edytować komentarz wejdź na stronę szczegółów zlecenia, do którego ten komentarz jest przypisany, a następnie kliknij w ikonkę edycji w polu tego komentarza.Gotowy do edycji komentarz pojawi się w polu dodawania komentarza nad listą komentarzy. Podczas edycji komentarza możesz dodać do niego nowe pliki. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij "Zapisz komentarz".

TEMATY POMOCY