POMOC

Przypisywanie zleceń do projektów i ich etapów

Każde zlecenie w ProjectThunder jest przypisane do wybranego projektu. Przy dodawaniu nowego zlecenia, w formularzu dodawania zlecenia, jako pola wymagane pojawiają się "Projekt" i "Etap".

TEMATY POMOCY