POMOC

Rodzaje użytkowników

W ProjectThunder można tworzyć trzy główne rodzaje użytkowników: użytkownicy wewnętrzni, użytkownicy zewnętrzni i przedstawiciele klienta. Rodzaj użytkownika wybiera się podczas tworzenia jego profilu. Można także zmienić już przypisany rodzaj użytkownika jednak należy pamiętać iż operacja taka ma istotny wpływ na dalsze działanie konta.
W zależności od rodzaju użytkownicy mogą mieć przypisane różne uprawnienia.Powiązane:
Uprawnienia, Dodanie użytkownika

Użytkownicy wewnętrzni rozwiń

To kategoria przeznaczona dla pracowników firmy czy też członków organizacji, do której należy konto. Użytkownicy wewnętrzni mogą mieć przydzielone najwięcej uprawnień.

Do użytkowników wewnętrznych zalicza się między innymi: Root, Accounci, Project Managerowie.

Accountem czy Project Managerem może być dowolny użytkownik wewnętrzny, którego przypisze się do takiej roli.

Więcej o uprawnieniach użytkowników w dziale Uprawnienia tej Pomocy.

Root rozwiń

Root jest szczególnym rodzajem użytkownika wewnętrznego posiadającym najszersze uprawnienia w systemie. Ma dostęp do wszystkich funkcji systemu.

Użytkownicy zewnętrzni rozwiń

To kategoria przeznaczona dla osób niebędących pracownikami firmy czy też członkami organizacji, do której należy konto, a jedynie współpracujących z nią, takich jak np. freelancerzy. Mają oni ograniczone uprawnienia w systemie. Można im nadać uprawnienia do oglądania ścieżki obiegu zlecenia oraz do edycji własnego profilu. Użytkownicy zewnętrzni nie mogą być zleceniodawcami, mogą natomiast wykonywać zlecenia.

Przedstawiciele klienta rozwiń

Przedstawiciel klienta to użytkownik przypisany do klienta. Ma ograniczone uprawnienia w systemie. Może dodawać zlecenia, ale może w nich definiować tylko niektóre parametry. Można mu nadać uprawnienia do oglądania ścieżki obiegu zlecenia oraz do edycji własnego profilu. Przedstawiciel klienta nie może być wykonawcą zleceń.

TEMATY POMOCY