POMOC

Dodanie użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika wejdź w zakładkę użytkownicy i kliknij "Dodaj użytkownika". System wyświetli formularz składający się z 6 zakładek:


Użytkownik - to zakładka, w której wpisuje się podstawowe informacje o użytkowniku.


Uprawnienia - tu wybiera się rodzaj użytkownika i nadaje mu odpowiednie uprawnienia (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uprawnieniach przeczytaj rozdział Uprawnienia tej Pomocy).


Otrzymywanie powiadomień e-mail - tu można wybrać jakie powiadomienia systemowe ma otrzymywać użytkownik.


Przynależność do grup użytkowników - tu można wybrać do jakich grup ma należeć użytkownik i czy ma być ich liderem.
Każdy użytkownik może być liderem kilku grup jednocześnie.


Bieżąca praca nad projektami - można tu stworzyć listę projektów, nad którymi dany użytkownik pracuje poza zleceniami. Zakładka ta pojawią się tylko wtedy, gdy w instancji uruchomiona jest usługa DesktopThunder.


Autoryzacja - tutaj wpisuje się dane autoryzacyjne użytkownikaPo wypełnieniu formularza kliknij "Zapisz" u dołu strony.
Jeśli nie będą Ci potrzebne wszystkie dane, nie musisz uzupełniać wszystkich pół formularza, wystarczy, że podasz informacje w polach wymaganych - oznaczonych gwiazdką.Powiązane:
Uprawnienia, Powiadomienia, Lider grupy użytkowników, Przypisywanie roli lidera grupy użytkownikówTEMATY POMOCY