POMOC

Tworzenie grupy użytkowników

Jeśli chcesz utworzyć nową grupę użytkowników, wejdź w zakładkę "Grupy użytkowników" i kliknij "Dodaj grupę". System wyświetli formularz z trzema polami do uzupełnienia:

Nazwa grupy - miejsce na dowolną nazwę.


Dostępność grupy - zaznaczenie opcji "Tak" spowoduje, że grupa będzie dostępna, co oznacza, że będzie można wybierać ją jako wykonawcę zleceń, będzie także widoczna w formularzu filtrowania zleceń w polu wykonawca.


Członkowie grupy - aby wybrać kilku członków grupy z wyświetlonej listy użytkowników kliknij na każdego z nich przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. Wybrani przez Ciebie użytkownicy będą oznaczeni na innym kolorem.


Liderzy grupy - po wybraniu członków grupy na liście wyboru liderów pojawią się wszystkie osoby z grupy. Można spośród nich wybrać jednego lub kilku liderów. Aby wybrać więcej niż jednego lidera z listy, kliknij na każdego z nich przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. Wybrani przez Ciebie użytkownicy będą oznaczeni innym kolorem.


Po uzupełnieniu formularza kliknij "Zapisz".


TEMATY POMOCY