POMOC

Przypisywanie użytkowników do grup

Użytkownika można przypisać do grupy lub wielu grup podczas tworzenia lub edycji jego profilu zaznaczając wybrane grupy w formularzu dodawania użytkownika w zakładce "Przynależność do grup użytkowników". Po dokonaniu zmian kliknij "Zapisz".
Jeśli chcesz przypisać już istniejącego użytkownika, możesz też edytować grupę, do której chcesz go przypisać i w polu "Członkowie grupy" wybrać go z listy klikając w jego nazwę jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl. Po dokonaniu zmian kliknij "Zapisz".


Każdy użytkownik może należeć do wielu grup.


TEMATY POMOCY