POMOC

Powiadomienia

Po dokonaniu części operacji w systemie, takich jak np. dodanie zlecenia czy utworzenie nowego projektu, wysyłane są do wybranych osób automatyczne powiadomienia e-mail. Zawierają one najważniejsze informacje o danej operacji czy też rzeczy, którą ona wprowadziła.
O tym, czy dany użytkownik będzie otrzymywał takie powiadomienia, decyduje wypełnienie zakładki "Otrzymywanie powiadomień e-mail" w formularzu dodawania użytkownika podczas tworzenia profilu użytkownika. Ustawienia wprowadzone w tym formularzu można w każdej chwili zmienić edytując profil.Niektóre powiadomienia można włączać i wyłączać podczas dokonywania konkretnej operacji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wypełnianym formularzu.Powiązane:
Dodanie użytkownika, Edycja profilu użytkownika
TEMATY POMOCY