POMOC

Usunięcie danych klienta

Aby usunąć profil klienta, wybierz "Usuń" z podręcznego paska opcji danego klienta na liście klientów lub kliknij "Usuń" na stronie profilu tego klienta. System poprosi Cię o potwierdzenie tej operacji lub wyświetli komunikat o przyczynach niemożliwości usunięcia danego klienta. Usunąć można tylko profil klienta, który nie jest powiązany z innymi danymi w systemie np. projektami.

TEMATY POMOCY