POMOC

Sortowanie list

Większość kolumn list w ProjectThunder daje możliwość sortowania treści według nich. Aby posortować wybraną listę, np. listę projektów, kliknij w nazwę kolumny, według której chcesz sortować. Niebieska strzałka, która pojawi się przy nazwie kolumny będzie wskazywała kierunek sortowania. Strzałka w górę - sortowanie rosnące, strzałka w dół - sortowanie malejące.

TEMATY POMOCY