POMOC

Raport efektywności pracowników

Dzięki temu raportowi możesz sprawdzać jak pracują użytkownicy. Pokazuje on, między innymi, czy dobrze szacują czas przeznaczony na wykonanie zadania, czy często zamrażają zlecenia, czyli przerywają pracę nad nimi, czy też to, ile zleceń wykonują.W raporcie użyto następujących skrótów:
LWZ – liczba wykonanych zleceń
PCW – przewidywany czas wykonania
FCW – faktyczny czas wykonania
WP% – wydajność pracy w procentach
ŚCW – średni czas wyoknania
ŚCP – średnia czasu podjęcia zlecenia (czas pomiędzy datą otrzymania a datą pobrania)
SCZ – suma czasu zamrożeń
ŚCZ – średni czas zamrożeń

TEMATY POMOCY