POMOC

Raport rentowności projektów

Dzięki temu raportowi możesz kontrolować rentowność prowadzonych projektów. Możesz sprawdzać jakie koszty już zostały poniesione, jaki budżet pozostał do wykorzystania. W raporcie uwzględnione są wszystkie koszty włącznie z tym, który stanowi praca.W raporcie użyto następujących skrótów:
BDŻ – budżet
KP – koszty pracy
KZ – koszty zewnętrzne
KW – koszty wewnętrzne
PWB – procent wykorzystania budżetu
DB – dostępny budżet
LG – liczba godzin
SZG – stawka za godzinę

TEMATY POMOCY