POMOC

Raport czasu pracy pracowników

W raporcie tym możesz zobaczyć szczegóły pracy pracowników. Sprawdzić dla jakich klientów i w jakich projektach pracowali wybrani użytkownicy, ile czasu poświęcili na wykonanie poszczególnych zleceń. Po wygenerowaniu raportu widoczne są podstawowe dane: liczba wykonanych zleceń oraz sumaryczny czas pracy użytkowników. Pozostałe dane można wyświetlić klikając w „+” przy nazwisku wybranego użytkownika. Aby zwinąć szczegóły, kliknij „-”.


Podane w tym raporcie dane pochodzą z DesktopThunder. Jeśli nie korzystasz z DesktopThunder raport będzie pusty.
TEMATY POMOCY