POMOC

Wyszukiwanie komentarzy w repozytorium

Aby wyszukać komentarze, skorzystaj z formularza filtrowania znajdującego się ponad listą plików/komentarzy w zakładce Repozytorium. Wybierz rodzaj repozytorium (w tym przypadku będzie to Repozytorium komentarzy), następnie dobierz pozostałe parametry do swoich potrzeb i kliknij "Filtruj". Nie musisz konfigurować wszystkich parametrów.Dostępne parametry filtrowania:


• Repozytorium


• Projekt


• Data (od - do)


• Właściciel - Dzięki temu polu możesz wyszukać komentarze umieszczone w systemie tylko przez wybranego użytkownika.


• Fraza - W polu "Fraza" możesz wpisać dowolną frazę, aby wyszukać związane z nią komentarze.Jeśli chcesz zmienić filtrowanie, możesz skorzystać z "wyczyść", po kliknięciu w nie system przywróci wszystkie pola filtrowania do pierwotnego stanu.

TEMATY POMOCY