POMOC

Jakie informacje o zleceniu mogę uzyskać z poziomu dashboard?

Po najechaniu na pasek wybranego zlecenia możesz zobaczyć szczegóły tego zlecenia. Oprócz daty wykonania i opisu zlecenia można tu zobaczyć: kiedy zostało dodane, kto je zlecił, do jakiego projektu jest przypisane i jakiego etapu w tym projekcie, kto jest project managerem tego projektu, a kto accountem w nim. Kolor paska zlecenia świadczy o jego priorytecie. W Dashboard widoczne są także wszystkie projekty, komentarze i pliki związane ze zleceniami użytkownika.


Powiązane:
Priorytety zleceń


TEMATY POMOCY