POMOC

Nadawanie i zmiana uprawnień

Uprawnienia nadaje się użytkownikowi podczas tworzenia jego profilu w formularzu dodawania użytkownika w zakładce "Uprawnienia". Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom uzależniona jest od rodzaju użytkowników. Większość uprawnień odnosi się do użytkowników wewnętrznych. Część uprawnień jest nadawana automatycznie.
Jeśli po utworzeniu profilu użytkownika chcesz zmienić jego uprawnienia, możesz edytować jego profil i wprowadzić zmiany w zakładce "Uprawnienia".
O tym jak edytować profil użytkownika możesz przeczytać w "Edycja profilu użytkownika" w tej Pomocy.Uprawnienia może nadawać użytkownikom Root oraz każdy użytkownik, który mam uprawnienie do zarządzania innymi użytkownikami (Zobacz: Uprawnienia, Użytkownicy i ich grupy).Powiązane:
Dodanie użytkownika, Edycja profilu użytkownika, Root


TEMATY POMOCY