POMOC

Projekty i ich etapy

Dla użytkownika wewnętrznego dostępne są następujące uprawnienia związane z projektami i ich etapami:1. Może tworzyć projekty i ich etapy.


2. Może wykonać eksport listy projektów.

3. Widzi wszystkie projekty. - po nadaniu tego uprawnienia, można nadać użytkownikowi uprawnienia dodatkowe:


a) Może zmieniać dane dowolnych projektów i ich etapów.


b) Może kończyć dowolne projekty i ich etapy.


c) Może usuwać dowolne projekty i ich etapy.


4. Zawsze widzi pole z informacjami poufnymi projektu.


5. Ma zawsze dostęp do budżetu projektu.


6. Ma zawsze dostęp do kosztów projektu.

TEMATY POMOCY