POMOC

Zlecenia

Dla użytkownika wewnętrznego dostępne są następujące uprawnienia związane ze zleceniami:


1. Może tworzyć zlecenia niezależnie od roli, którą pełni.


2. Może przywracać do wykonania zlecenia archiwalne i je weryfikować.


3. Może wykonać eksport listy zleceń.


4. Może edytować wszystkie czasy wykonania z DesktopThunder w zleceniach lub profilach użytkowników, których widzi.


5. Widzi wszystkie zlecenia (oprócz poufnych) - po nadaniu tego uprawnienia, można nadać użytkownikowi uprawnienia dodatkowe:


a) Zawsze widzi zlecenia poufne.


b) Może edytować dowolne zlecenie.


c) Może usunąć dowolne zlecenie.


d) Może przekierować dowolne zlecenia.


6. Może edytować własny czas pracy z DesktopThunder X dni wstecz.


7. Zawsze widzi komentarze zleceń, do których ma dostęp - po nadaniu tego uprawnienia, można nadać użytkownikowi uprawnienia dodatkowe:


a) Może dodawać komentarze do wszystkich zleceń.


b) Może usuwać dowolne komentarze i ich pliki.


c) Może zmieniać dowolne komentarze (i dodawać do nich pliki).


8. Widzi ścieżkę obiegu zleceń, do których ma dostęp.9. Może pracować w DrawingThunder w zleceniach które widzi.


a) Może publikować czat i obraz z DrawingThunder (jako załącznik) .

TEMATY POMOCY