POMOC

Użytkownicy i ich grupy

Dla użytkownika wewnętrznego dostępne są następujące uprawnienia związane z użytkownikami i ich grupami:

1. Może wykonać eksport listy użytkowników.


2. Widzi wszystkich użytkowników niezależnie od przynależności do grup - po nadaniu tego uprawnienia, można nadać użytkownikowi uprawnienie dodatkowe:


Może zarządzać użytkownikami (dodawać/zmieniać/usuwać).


3. Może zmieniać dane swojego profilu.


4. Może wykonać eksport listy grup użytkowników.


5. Widzi wszystkie grupy - po nadaniu tego uprawnienia, można nadać użytkownikowi uprawnienie dodatkowe:


Może zarządzać grupami (dodawać/zmieniać/usuwać).

TEMATY POMOCY