POMOC

Klienci

Dla użytkownika wewnętrznego dostępne jest następujące uprawnienie związane z klientami:1. Może wykonać eksport listy klientów.


2. Widzi wszystkich klientów - po nadaniu tego uprawnienia, można nadać użytkownikowi uprawnienie dodatkowe:


Może zarządzać klientami (dodawać/ zmieniać/ usuwać).

TEMATY POMOCY