POMOC

Dane instancji

W tej zakładce widoczne są podstawowe informacje o danej instancji. Można tu dowiedzieć się, między innymi, ile przestrzeni dyskowej pozostało do wykorzystania i ilu aktywnych użytkowników ma dana instancja.

TEMATY POMOCY