POMOC

Usunięcie zlecenia

Aby usunąć zlecenie, wybierz "Usuń" z podręcznego paska opcji danego zlecenia na liście zleceń lub kliknij "Usuń" na stronie szczegółów zlecenia. System poprosi Cię o potwierdzenie operacji.
Usuwać można tylko zlecenia niebędące w archiwum.
Uwaga: Usunięcie zlecenia wiąże się z usunięciem wszystkich jego danych takich jak: załączniki, komentarze, ścieżka obiegu.Powiązane:
Podręczny pasek opcji (Rowbar), Uprawnienia, Zlecenia, Ścieżka obiegu zlecenia

TEMATY POMOCY